IUA Beredskapsplan

Bilder er fra UNO X aksjonen i 2011. Foto: Karmsund Havn IKS
Lars-Erik Aunevik Labori - Karmsund Havn

Lars-Erik Aunevik Labori

Sikkerhets- og beredskapsleder / Safety and emergency management - Port Security Officer (PSO)

T:
52 70 37 52
E-post:
Send e-post til Lars-Erik Aunevik Labori

Formålsparagraf / vedtekt

Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning for regionen Nord-Rogaland/ Sunnhordland er etablert i samsvar med Lov om forurensning med tilhørende forskrifter og i samsvar med anbefalinger og retningslinjer gitt av SFT og skal ivareta kommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning.

Fullmakt

Kommunens myndighet etter § 43 i forurensningsloven delegeres til den interkommunale beredskapsordningen. Delegasjonen fritar ikke kommunen for det selvstendige ansvar som er gitt etter forurensningsloven.

Deltakerkommuner

Nord-Rogaland/Sunnhordland beredskapsområde har følgende deltakerkommuner:

Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Jondal, Odda, Sauda, Stord, Suldal, Sveio, Tysnes, Tysvær, Utsira, Ullensvang, Vindafjord.

Haugesund kommune er vertskommune for beredskapen mot akutt forurensning på land og sjø.

Beredskapsplan

Det skal foreligge en beredskapsplan godkjent av samarbeidskommunene og SFT. I tillegg til vanlige beredskapsmessige opplysninger og retningslinjer, skal planen inneholde et regulativ til bruk under aksjoner.

Filene til nedlastning under krever at du har installert Adobe Acrobat reader for å kunne lese(*) eller skrive dem ut i papirformat. De fleste har nok allerede denne på maskinen sin. Hvis ikke, har vi lagt link for nedlasting av Adobe Acrobat reader nederst i bildet.

Akutt forurensning: administriv veileder for kommuner og IUA

Sist oppdatert: 18. oktober, 2018