Bestille anløp

Karmsund Havnevakts operasjonssentral er lokalistert i Karmsund Trafikkhavn, Husøy

Bestilling av anløp gjøres via Safe Sea Net Norway (www.shiprep.no). Skip som har tilleggsopplysninger de ønsker å formidle til Karmsund Havn i forkant av anløpet, skip som er unntatt meldeplikten i Safe Sea Net og skip som har gyldig fritak utstedt av Kystverket for anløpet, kan benytte kontaktdetaljene under for å bestille et anløp eller supplere med informasjon.

E-post: havnevakt@karmsund-havn.no

Telefon: 52 70 37 50

Meldingsskjema for levering av avfall fra skip

Avviksmeldingsskjema for utilstrekkelig mottaksanlegg

Havnevakt
Mandag – fredag kl. 06.30 – 22.00
Lørdag – søndag kl. 10.00 – 17.30

Telefon: 52 70 37 50 (døgnvakt)
Telefax: 52 70 37 69
VHF Lyttevakt: Kanal 12 og 16
havnevakt@karmsund-havn.no

Trykk her for å se forventede anløp
Trykk her for å se fartøy i havn

Sist oppdatert: 3. oktober, 2016