Hopp til sideinnhold

Varsel om ekstraordinær høy vannstand onsdag 15. januar 2020

Kartverket varsler svært høy vannstand i vårt distrikt fra 23.00 14. januar til 15.00 15. januar. Varselet angir en vannstand på 155 cm over sjøkartnull. Vannstanden er forventet å være på det høyeste natt til onsdag mellom klokken 01 og 03 og onsdag ettermiddag mellom 13 og 15. Dette er så mye at det vil flyte over flere lave kaier og lavtliggende arealer.

En så stor vannstand skjer statistisk sett hvert 5 år. Hva betyr så det for de som bør være forberedt? Flere steder er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til stor vannstand, og det kan bli mindre oversvømmelser på lavtliggende arealer. Det kan forekomme oversvømmelser i kystnæreområder der det er etablert infrastruktur, typisk i båthavner. Det vi frykter gjentar seg er at vannet trekker med seg usikrede gjenstander langs land, fartøy som ikke er godt fortøyd og mye tremateriale fra kystsonen. Dette er i tillegg til materiellskader også en risiko for ferdselen på sjø.

Karmsund Havn anbefaler alle å foreta en kontroll av sine kaier og utstyr på kaien før disse forholdene vil inntreffe i våre områder. Sjekk at fortøyninger er gode, sikre båthavner og følg med onsdag hvis det allikevel er mye som er kommet på flyt og som må tas hånd om.

Oppdages det flytende drivgods i hovedled/biled som kan være til fare for skipstrafikken, kan dette meldes inn til Kvitsøy VTS (51 73 60 32) for videre oppfølging.

Sist oppdatert: 14. januar, 2020

Havnevakt

Stilling: Havneinspektør