En av Nordens største mobile havnekraner til Haugesund Cargo Terminals (Husøy)

Fredag 26.10.18, ble det offentliggjort at Karmsund Havn IKS har inngått en betydelig kontrakt med den tyske kranprodusenten Liebherr, om kjøp av mobil havnekran til Haugesund Cargo Terminals, Husøy.

Avtalen innebærer kjøp av en mobil havnekran av typen LHM 550 med levering i april 2019. Karmsund Havn har opsjon på ytterligere fire kraner til og med 2023. Avtalen har en totalverdi på mellom 150 og 200 millioner kroner, dersom alle opsjoner erklæres. Den første kranen har en pris på 3,6 millioner €.

Ved levering i april 2019, vil den mobile havnekranen være en av de største i sitt slag i Norden, med en løftekapasitet på 154 tonn. Kranen er forsterket for å kunne løfte 154 tonn. Havnekranen vil drives på elektrisitet, noe som samsvarer med Karmsund Havns visjon om at havnen i størst mulig grad skal drives etter prinsippene «Lean -Clean – Green».  Kranen vil kunne betjene hele kaiområdet på Husøy, og er utrustet for håndtering av containere, bulklast og prosjektlast.

Investeringen kommer som en del av Karmsund Havns storstilte utbygging av godshavnen på Husøy, og tilrettelegger for økt produktivitet, bedre løsninger for kundene og helt nye muligheter hva gjelder tungløft og prosjektlaster.

Leverandøren Liebherr Rostock, er en ledende internasjonal leverandør med cirka 100 produserte havnekraner i Rostock per år.

Havnekranen kommer sjøveien og vil være ferdig montert og klar til bruk i det den kjøres i land på Husøy. Kranen er 65 m høy når den er toppet, vekten er ca. 460 tonn. Kranens bom strekker 54 m.

Havnedirektør Tore Gautesen uttaler: «Dette er en stor dag for Karmsund Havn, våre kunder, samarbeidspartnere og for hele regionen. Kranen vil gi regionen helt nye muligheter, og være et svært viktig virkemiddel for å skape økt aktivitet. Vi er godt fornøyde med avtalen vi har inngått med Liebherr, en avtale som sikrer oss kraner i det helt øverste sjiktet hva gjelder kvalitet og teknologi».

Karmsund Havn IKS er et av Norges største havneområder med 13 millioner tonn gods og over 50.000 anløp hvert år. Haugesund Cargo Terminals (Husøy) er Vestlandets største godshavn målt i godsomslag. Havneselskapet har investeringsplaner under gjennomføring for over 400 millioner kroner og totale investeringsprosjekter for nærmere 1,3 milliarder kroner frem mot 2028. I januar 2019 åpnes ny containerterminal og ny ro-ro terminal på Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Denne terminalen vil bli et viktig logistikknutepunkt for hele Vestlandet og blir Norges mest moderne havneterminal.  

Tilbake

Postet: 26. oktober, 2018