Bygger ny lagerhall til Equinor på Killingøy offshore & subseabase

Karmsund Havn og Equinor er enige om oppsetting av en ny, isolert lagerhall på Killingøy. Hallen blir på 2.400 m2, og
ferdigstilles 2019. Equinor leier hallen av Karmsund Havn på en langsiktig avtale. På Killingøy Subsea & Offshorebase
drifter Equinor rørberedskapen i Nordsjøen, såkalt PRS (Pipeline Repair System). I tillegg til beredskap og planlagt
vedlikehold, foregår det svært mye innovasjon på Killingøy. I tillegg til PRS er også mye av regionens subseamiljø etablert
på basen. Karmsund Havn eier og videreutvikler både bygg og areal på Killingøy. I år investeres det nærmere 40 millioner
kroner i forbedringer av kaier, infrastruktur og belysning på basen. Med fem ulike kaier er det god plass for offshoreflåten
å få tilgang på de tjenestene de skulle ha behov for.

– Dette er en betydelig kontrakt for Karmsund Havn som bekrefter vår ledende posisjon innen baseinfrastruktur til offshore
og subseanæringen. Vi har de siste årene drevet en omfattende forbedringsagenda for basen på Killingøy, både med
hensyn til helse, miljø, sikkerhet og effektivitet, noe som har forsterket basens attraktivitet ytterligere. Vi har derfor et
godt grunnlag for å gjennomføre dette prosjektet og vi er stolte over at Equinor velger å utvide sin virksomhet på Killingøy,
sier Havnedirektør i Karmsund Havn Tore Gautesen.

Tilbake

Postet: 27. august, 2018