Utbygging av kaier på Killingøy – sterk forbedring av basens infrastruktur!

I løpet av høsten vil kaiene på Killingøy fastland bygges om. Der det i dag er oppdeling i flere punktkaier, blir det rigget påbygg som skal føye disse sammen til lengre og hele kaier. Tomrommet som er mellom kaiene, blir ikke fylt ut med masse i sjø, men det skal settes pæler og legges dekke på disse, som så forbinder eksisterende kaier. Dette vil gi bedre forhold for mobiliseringer og operasjoner på kaikant. Arbeidene foretas av Veidekke Entrepenør AS, etter gjennomført anbudsrunde.

Samtidig med arbeidene på kaiene, vil lysforholdende på Killingøy bli utbedret og oppgradert. Flere lysmaster vil bli satt opp, og disse vil få ledbelysning og smart lysstyring, for å effektivisere energibruken og minske lysforurensning.

 

 

Tilbake

Postet: 12. juli, 2018