Sea-Cargo AS og Karmsund Havn sikrer seg betydelig infrastruktur på Husøy

Karmsund Havn Eiendom AS og Sea-Cargo AS går sammen og kjøper Transportsentralen Rogaland AS (TNR)
sin terminal på Haugesund Cargo Terminals AS (Husøy). -For at vi skal kunne fortsette å utvikle oss var det
viktig å sikre infrastruktur som tillater videre vekst, og dette er et viktig steg i vår uttalte strategi om å gjøre
Husøy til det viktigste godsknutepunktet for Vestlandet, sier Administrerende direktør i Sea-Cargo Ole
Sævild.

– Dette er et prosjekt vi har jobbet lenge med, og som vi er svært glade for å kunne annonsere i dag. For
Karmsund havn er det viktig å sikre seg eiendom og infrastruktur med direkte tilknytning til havnen. Vi ønsker å
tilby våre kunder gode rammebetingelser, og det betyr at vi må kunne stille den nødvendige infrastrukturen til
disposisjon, sier Havnedirektør Tore Gautesen.

Dette er ikke det første prosjektet de to selskapene går sammen om. I mai 2016 annonserte Sea-Cargo og
Karmsund Havn et storstilt samarbeid, hvor Karmsund Havn skulle tilrettelegge for Sea-Cargo som ønsket å
gjøre Haugesund Cargo Terminals (Husøy) til sitt godsknutepunkt i Vest-Norge. Dette innebar blant annet
bygging av ny ro-ro (roll on – roll off) terminal med to ro-ro ramper og et betydelig antall oppstillingsplasser
for rullende last, samt bygninger og lagerareal. I 2017 satt Karmsund Havn opp tre lagerbygg for Sea-Cargo.

I tillegg har både Karmsund Havn og Sea-Cargo vært sentrale aktører i opprettelsen av det nye
lastehåndteringsselskapet Haugesund Stevedoring AS, som er et samarbeidsprosjekt med andre linjerederier
og speditører. -Gjennom Haugesund Stevedoring har vi sikret alle aktørene i havnen gode betingelser, og ikke
minst den mest effektive lastehåndteringen på Vestlandet. Karmsund Havn har en havnedirektør som virkelig
forstår at om aktørene i havnen lykkes, så vil også havnen lykkes, sier Ole Sævild.

Fakta om Husøyvegen 250
Husøyvegen 250 er en av de største godsterminalene for sjøveis gods på Vestlandet og eiendommen har et
areal på totalt 25.561 m2. Bygningsmassen, som består av kontorer, lagerhaller og terminaler, har et totalareal
på rett under 9.000 m2 og er oppført i 2008/2009. Kjøpesummen er konfidensiell mellom partene. Sea-Cargo
AS og Karmsund Havn Eiendom AS har etablert Husøyvegen 250 AS, som vil stå som kjøper av eiendommen.
Sea-Cargo vil leie eiendommen i flere tiår fremover, fra det felles eide selskapet.

Sea-Cargo – mer enn sjøtransport
Da Sea-Cargo ble startet i 2001, så var selskapet et typisk rederi som hadde sjøtransporten som hovedfokus.
Sea-Cargo har jobbet hardt de siste årene for å bli en totalleverandør av logistikktjenester for sine kunder.
Innhenting og utkjøring, lagertjenester, fortolling, sjøtransport, forwarding tjenester, lastehåndtering i
havnene, agenttjenester, flyfrakt, osv. er nå alle tjenester som Sea-Cargo tilbyr. -I dag står selskapets
landbaserte struktur for omtrent 50% av omsetningen i selskapet.  At vi nå gjør en så stor investering på
landsiden betyr at vi kan strekke oss enda lenger for kundene våre, og vi gleder oss over mulighetene dette vil
gi, sier Dag Tarberg, direktør for Agentkontorene og de landbaserte aktivitetene i Sea-Cargo.

Karmsund Havn – et av de viktigste knutepunktene i Nordsjøen
Karmsund Havn IKS har et betydelig program for utbygging av Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Selskapet
planlegger investeringer i infrastruktur for over 700 millioner kroner de neste årene. Den 1.1.2019 åpner
havnen ny container og ro-ro terminal (byggetrinn 1). Den nye terminalen blir et utstillingsvindu for fremtidens
havn og vil med sin geografiske beliggenhet bli et godsknutepunkt for hele Vestlandet. Gjennom moderne,
grønn, teknologi og store ferdig regulerte arealer, vil havnen befeste sin posisjon som en sentral havn i
Nordsjøbassenget.

Kontaktpersoner:
Ole Sævild, CEO Sea-Cargo AS, telefon 908 66 708
Tore Gautesen, Havnedirektør Karmsund Havn, telefon 922 26 097

Tilbake

Postet: 28. juni, 2018