Karmsund havn tar nye digitaliserings- og moderniseringssteg

Som ett av de viktigste logistikk-knutepunktene på Vestlandet er Karmsund Havn IKS opptatt av fokus på modernisering og fremtidsrettede løsninger. Selskapet har valgt Atea som totalleverandør IT-driftstjenester for å støtte opp under deres vekstambisjoner.

Karmsund Havn IKS arbeider med flere prosesser og mange av deres systemer vil bli oppgradert og/eller skiftet ut med nye moderne og fremtidsrettede produkter, både av hensyn til modernisering og effektivisering. Med bakgrunn i dette ønsket man om en totalleverandør som kunne ta ansvaret for drift, support og brukerstøtte av hele IT infrastrukturen i selskapet slik at man har en god grunnmur for de nye tjenestene og løsningene man ser for seg i fremtiden.

– Atea ble valgt i sterk anbudskonkurranse med andre leverandører. Vi ser frem til et spennende samarbeid, hvor vi skal gjennomgå en modernisering av systemer og velge fremtidsrettede løsninger i samarbeid med Atea, sier Tore Gautesen fra Karmsund Havn.

Atea leverer alle tjenester fra en sentralisert plattform fra datasenter lokalisert i Norge. All håndtering av data og applikasjoner er underlagt strenge krav til sikkerhet og rutiner som følges opp kontinuerlig av Atea. I tillegg til overvåking av IT-tjenester og daglig drift bemanner Atea en Servicedesk som er tilgjengelig til enhver tid for alle brukere i Karmsund Havn IKS.

Karmsund Havns moderniseringsløft er allerede godt i gang; implementering av IT-drift plattformen fra Atea ble påbegynt etter avtaleinngåelse i høst og nye løsninger som nytt saksbehandlingssystem allerede under implementering.

– Vi ser frem til å være en viktig leverandør til Karmsund Havn og skal kontinuerlig oppgradere leveransen med moderne og relevante løsninger fra hele vårt spekter av produkter og tjenester for kunden, avslutter Tirl Fjeld fra Atea.

Om Karmsund Havn
Karmsund Havn (KH) er et interkommunalt selskap eid av Bokn, Tysvær, Karmøy, Haugesund, Sveio og Bømlo kommuner. Selskapet har som hovedmål å bedrive havnevirksomhet på vegne av eierkommunene på en konkurransedyktig, effektiv og sikker måte. Selskapet ivaretar alle deler av havnedriften, fra den kommunale forvaltningen til utvikling og drift av havneområdene. www. karmsundhavn.no

 Om Atea Norge (Atea AS): Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er 1650 ansatte og har kontorer i 25 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for omtrent NOK 31 milliarder i 2016. www.atea.no

 For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tore Gautesen, Havnedirektør i Karmsund havn mobil (+47) 922 26 097
Tiril Fjeld, Avdelingsleder Haugesund og Stord, mobil (+47) +47 404 82 788

Tilbake

Postet: 21. desember, 2017