Karmsund Havn IKS inngår kontrakt med Westcon Power & Automation om levering av landstrømanlegg

Enova kunngjorde i desember 2016 tildeling av 140 millioner kroner til 22 forskjellige landstrømprosjekter. Karmsund Havn fikk tilslag på sine tre søknader, som gjaldt Bøvågen (Karmøy), Garpeskjær (Haugesund) og Killingøy Offshore og Subseabase (Haugesund), og fikk derfor tildelt 10 millioner kroner til landstrømstiltak.

Etter omfattende prosjektering og anbudsprosess, ble Westcon Power & Automation tildelt kontrakten. Kontrakten er nå signert, og Westcon P&A starter arbeidet med leveransen. Landstrømanleggene skal leveres innen 1.juni 2018, og er en del av Karmsund Havns satsing på en grønnere havn.

“Karmsund Havn ønsker å være et utstillingsvindu for fremtidens havn, hvor havnen også blir et energiknutepunkt. Å kunne tilby landstrøm til skip er en sentral del av vår satsing. Det er ekstra gledelig at kontrakten inngås med et lokalt selskap, selv om dette ikke ble vektlagt i anbudsvurderingen. Det viser nok en gang at vår region er et komplett maritimt senter, med en enorm kompetanse, som vil være svært verdifull i det grønne skiftet vi nå ser.”, uttaler Leiv S. Leknes, ass. Havnedirektør i Karmsund Havn.

Frode Skaar i Westcon Power & Automation AS uttaler: “Vi i Westcon P&A er svært glade for å ha fått denne kontrakten, og ser frem til et godt samarbeid med Karmsund Havn. Vi har i lang tid satset på energieffektive løsninger, og er glad for at vår satsing kan bidra til positive miljøtiltak i egen region. Gjennom anbudsprosessen har vi fått bekreftet at vi kan levere høyteknologiske løsninger til konkurransedyktige priser.”

Kontakt:
Leiv S. Leknes, Ass. Havnedirektør i Karmsund Havn IKS, telefon 909 35 059
Frode Skaar, Leder Salg & Forretningsutvikling Westcon Telefon 909 81 017

Tilbake

Postet: 21. desember, 2017