Pressemelding: Etablering av felles stevedoreselskap for å styrke og utvikle sjøtransporten til og fra Vestlandet!

Selskapene Karmsund Havn IKS, KTM Shipping AS, Sea Cargo Agencies Stavanger, Johs Lothe AS, TNR spedisjon AS, North Sea Management AS (NCL) og Samskip AS har signert en intensjonsavtale om etablering av felles selskap for Stevedoring, på Haugesund Cargo Terminals, Husøy.

Partene har som intensjon å etablere et selskap som skal tilby førsteklasses stevedoring-tjenester til konkurransedyktige rater, noe som vil fremme vekst i sjøtransporten til og fra Vestlandet. Tjenestene selskapet skal tilby omfatter lossing av fartøy til depot på kai, tjenester knyttet til oppbevaring på kai, tjenester knyttet til overføring fra depot til kjøretøy, og vice versa.

Representantene for linjerederiene North Sea Container Line, Arne Jakobsen, og Sea-Cargo, Ole Sævild, er samstemte i hvorfor det er en styrke at også de er med på etableringen; «At linjerederier med faste anløp på Husøy er en del av det nye selskapet, sikrer at det vil være fokus på å overholde formålet om konkurransedyktige priser og effektiv håndtering. Det vil også tilføre en kompetanse som sammen med de andre aktørene vil gjøre at dette selskapet har en særdeles bred og god kompetanse innen de ulike operasjonene som utgjør sjøfrakt.»

Havnedirektør i Karmsund Havn IKS, Tore Gautesen uttaler; «At alle gode krefter slår seg sammen for å øke effektiviteten i godshavnen på Husøy og dermed kunne tilby svært konkurransedyktige rater, er en god nyhet for regionen. Det er meget gledelig at alle de store aktørene i havnen står bak denne etableringen, og med det ønsker å jobbe sammen mot et felles mål om å fremme vekst i sjøtransporten til Vestlandet

Partene tar sikte på å ha selskapet operativt til 1.1.2018, og vil nå starte prosessen med å ansette en daglig leder. Torfinn Gaupås, Daglig leder i KTM Shipping AS, understreker viktigheten av denne ansettelsen; «Stillingen som Daglig leder i det nye selskapet, vil være en meget attraktiv stilling for riktig person. Stillingen vil kreve en tydelig leder med kompetanse innen logistikk og fra å bygge opp ny virksomhet. En som kan se synergieffekter og effektivisere drift. Det å få riktig person i denne stillingen vil være svært avgjørende ». Hamnøy AS bistår med rekrutteringen.

Kontaktpersoner:

Ole Sævild, styreleder i Haugesund Stevedoring AS, 908 66 708

Tore Gautesen, Karmsund Havn IKS, Tlf 922 26 097

Tilbake

Postet: 23. juni, 2017