Høring: «Forskrift om bruk av og orden i farvann for Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo kommune, Rogaland og Hordaland»

Karmsund Havn IKS har «Forskrift om bruk av og orden i farvann for Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo kommune, Rogaland og Hordaland» ute på høring.

Kystverket har pålagt kommunene å oppdatere gjeldende forskrift, slik at de følger ny mal som fastsatt av Kystverket.

Det er ikke identifisert noen vesentlige endringer for næringslivet, organisasjoner eller privatpersoner med tanke på hverken økonomiske eller administrative konsekvenser.
Ny forskrift innebærer en lemping på det eksisterende kravet om å innhente tillatelse for dykking innenfor visse områder, der ny forskrift nå kun vil kreve at det varsles før dykking igangsettes.

Høringsfristen er forkortet da det er krav til snarlig publisering, og høringssvar må være sendt Karmsund Havn innen 26/04-2017.
Innspill til høringen kan sendes på epost til
postmottak@karmsund-havn.no og merkes med «Høringssvar ordensforskrift»

 

Høringen finner du HER

Tilbake

Postet: 7. april, 2017